Eesti ainuke fort

mis on rajatud uuspreisi
kindlustuspõhimõtete järgi