Kalaranna fort

müüa erasektorile
või mitte?

Kalaranna fort – rahvakeeli Patarei vangla

Tallinna Kalaranna fordi ja endise Patarei vangla kui ainulaadse mälestise füüsiline olukord aastate jooksul halvenenud. Kuidas peatada kompleksi üha kiirenev lagunemine? Kalaranna fordi tuleviku osas on eri nägemused:

Müüme erasektorile
Riigi Kinnisvara AS

Kompleksi erakätesse müümine on täna teadaolevatest võimalustest kõige reaalsem ja kiirem viis lagunenud kompleksi korrastamiseks. Kultuuriväärtuse säilitamiseks kohustatakse arendaja muinsust korrastama.

Erakapitali osalemine Patarei kompleksi arendamisel on vajalik täiendavate rahaliste vahendite, visiooni ja uute ideede kaasamiseks.

Detailplaneering loob võimaluse rajada kindlusrajatise naabrusse kuni viiekorruselised elu- ja ärihooned. Multifunktsionaalsus teeb Patarei meeldivamaks ajaviitmise kohaks.

Patarei merekindluse kiire kordategemise tagab koostöö erasektoriga.

Jätame avalikku omandisse
Kalaranna Patarei SA

Näeme fordi tulevikku paljude ja erinevate funktsioonidega kompleksina, kus on arvestatud kindlusehitise ja vangla eripärase ajalooga. Müügis näeme ohtu, et uus omanik hakkab eelkõige rajama tulutoovat uut kinnisvara ja jätab ajaloolise kehandi hooletusse.

Uues detailplaneeringus on viie kinnistu peale jaotatud fordi põhiosa jagatud omakorda veel neljaks kinnistuks, neist kahe piir läheks läbi olemasoleva hoone ruumide keskelt. 5-kordne kortermaja fordi kõrvale sinna visuaalselt lihtsalt ei sobi.

Patarei kompleks peab jääma riigi, linna või sihtasutuse/mittetulundusühingu, samuti nende poolt moodustada võiva tulu mittetaotleva ühenduse valdusesse.

Teised arvamused
Riigihalduse minister Mihhail Korb:
Mihhail Korb

Patarei on väärtuslik muinsuskaitseobjekt, mida tuleb säilitada ja hoida inimestele avatuna. Selged peavad olema kompleksi tulevased funktsioonid ja rahastamismudel. Mul on kurb kogemus Kristiine linnaosast, kus arendaja võttis ülesande taastada Tondi kasarmud, kuid jättis need korrastamata. Seda Patareiga juhtuda ei tohi.

Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid:
Raimond Kaljulaid

Meie kogukonna huvides on kõigile avatud mereäär, kus on võimalikult palju ruumi inimestele - liikumiseks ja niisama olemiseks. Samuti soovime, et endise Patarei vangla ajalooline kindlushoone jääb ka tulevastele põlvedele, võimalikult suures ulatuses avatuna kõigile.

Telliskivi selts:
Telliskivi selts

Ei ole vaja otsida mitmeid miljoneid, et merekindlus viimase vindini üles mukkida. See muudab projekti utoopiliseks ja eeldab selle erastamist. Kõige olulisem oleks paigata katus, siis saaks merekindluses asuda vabalt toimetama a'la Loomelinnaku mudeli baasil. Edaspidise sammuna võiks lammutada vanglaaegsed struktuurid ja avada algne merekindluse olemus.

Kodulinna Maja juht Tiina Mägi:
Tiina Mägi

Kompleks tuleb korda teha avaliku- ja erasektori koostöös, kuid Patarei müümine ilma väga täpse kasutusplaanita on lubamatu. Tegutseda tuleb kiiresti.

Eesti Muinsuskaitse Selts:
Eesti Muinsuskaitse Selts

Patarei merekindlus väga oluline kultuurimälestis mitte ainult oma arhitektuuri poolest, vaid ka kui vabadusvõitluse sümbol. Praegune plaan jagada Patarei kinnistu erinevateks kruntideks ja see eraomanikule maha müüa, ei lahenda probleemi. Meie näeme, et Patarei haldamine ja korrastamine toimub koostöös riigi, Tallinna linna, vabaühenduste ja äriettevõtetega ja on avalikus kasutuses.

Seni terviklikult säilinud kompleks laguneb aasta-aastalt üha kiiremini. Patarei merekindlus kuulub Euroopa 7 enim hävimisohus oleva mälestise hulka.

Seetõttu tuleb otsused vastu võtta nüüd!

Ütle Sina, mida Patarei merekindlusega tegema peaks.